Un sabater a l’infern

Miquel Rondello

Un sabater a l’infern
Contes i rondalles

Miquel Rondello ha vivit al carrer de “polleta” que és la part central del carrer de Mallorca, on viviven famílies de massaios, campaios i mariners, a dos passos del Corso, de l’iglésia de Sant Francesc i del teatre, lo cor de l’Alguer vella, on són creixits i se són fets grans fiotus de minyons.
Nat al 1936, com tota aquella generació, és creixit “en alguerés”, i, una volta fet home, ha entès lo desig i la necessitat de escriure en versos i contes aquelles experiències, emocions, situacions i fets vivits, sol·licitat del gran amor i afecte per la sua Alguer. Escriu naturalment emprant la sua llengua que empara a llegir i escriure frequentant amb assiduïtat i determinació los cursos de l’Escola de Alguerés “P. Scanu”, amb la convinció que emparar la llengua escrita era l’única manera de valoritzar-la i salvar-la, en un moment que tots, responsàbilment, se donaven comte que l’alguerés viviva, de fet, una situació dramàtica malgrat normes, lleis, proclames, declaracions oficials i bones intencions.
Avui, si podem mirar amb un fil d’esperança i un poc de optimisme al futur, és gràcies a obres i publicacions com aquesta que representen un contribut concret a la tutela i salvaguarda del patrimoni lingüístic alguerés.
Com escriu Antoni Nughes en la presentació del recull de poesia Nèctar Selvàtic (L’Alguer, 2009), Miquel Rondello és un poeta dels sentiments, dels problemes, de les dolors i a voltes de les tragèdies, però també dels somnis, dels ideals i de les aspiracions de l’home i de l’esperança. Naturalment Miquel és en grau de exprimir aquestos sentiments amb l’única llengua possible: l’alguerés, la llengua de la sua vida. Mentres en la poesia Miquel Rondello contempla i presenta l’imatge natural i suggestiva de l’Alguer vella, la marina, la campanya i l’estat d’ànim de la gent, en los comtes entra al món de l’algueresitat parlant de històries imaginàries i de fets realment succeïts, descrivint situacions i personatges de una comunitat que ha sempre mirat la vida de cada dia amb alegria, tranquil·litat i també amb una certa indolència.
Miquel Rondello arriba a la publicació d’aquest volum després de haver participat a diferents premis literaris i numeroses edicions de la secció prosa del premi “Rafael Sari” on ha guanyat l’edició del 1995 i del 1998 i s’és classificat segons a l’edició del 1997.